Fackligt arbete med förhinder i Zimbabwe

Kathline Muroiwa. Foto: Linda Håkansson– Regeringen har länge förnekat att det finns våld i landet så vi släppte en DVD som visade på polisens våld mot fackliga aktivister och då var vår generalsekreterare tvungen att fly landet, berättar Kathline Muroiwa från GAPWUZ, General Agriculture and Plantation Workers Union.

Hon är på ungdomsforum för att berätta om fackligt arbete i Zimbabwe. Landet har länge styrts av envåldspartiet Zanu FP och president Robert Mugabe. De genomförde år 2000 en landreform som innebar att man konfiskerade land från vita landägare och gav det till svarta politiker trogna regeringspartiet.

– De politiska farmägarna menar att de är nya och inte kan reglerna så därför behöver de inte betala ut löner, säger Kathline Muriowa.

Hon berättar om olika problem som facket står inför i Zimbabwe. Ett problem är just övertagandet av landet som politikerna gömmer sig bakom. Trots att de nu ägt och förvaltat farmerna i tolv år så säger de fortfarande att de inte behöver betala löner eftersom de inte kan reglerna med redovisning och annat. En följd av detta blir att facket inte får några pengar att bedriva verksamhet för.

– Vi har en medlemsavgift på en procent av våra medlemmars lön men eftersom medlemmarna inte får ut några löner kan vi inte få in några medlemsavgifter, säger Kathline Muriowa.

En stor del av GAPWUZ arbete är därför att kämpa för att deras medlemmar ska få ut sina pengar.

Den person som länge varit ledare för oppositionen men som idag delar makten med Zanu FP är MDC’s ledare Morgan Tsvangirai. Han har sin bakgrund i fackföreningsrörelsen och Kathline Muriowa berättar att det har blivit lite bättre sedan han kom in i regeringen men eftersom det till stor del är Zanu FP som styr, så är förändringen inte stor. Det som skulle behövas är ett tydligt regeringsskifte där MDC styr landet men eftersom det är en avlägsen möjlighet så tror inte facket på en snar förändring.

Ett annat problem facket står inför är att det är väldigt svårt att rekrytera framförallt kvinnor. Eftersom facket inte får jobba på själva arbetsplatsen så måste de prata med arbetare efter jobbet och då måste kvinnorna hem och ta hand om familjen.

– 14 procent av medlemmarna är kvinnor trots att det finns fler kvinnor än män på farmerna

Kathline Muriowa är för tillfället i Sverige för att besöka Palmecentret som är med och finansierar GAPWUZ arbete. Palmecentret firar i år 20 år och startades ursprungligen av LO, Socialdemokraterna och kooperationen. Projekten drivs till 90 procent av den statliga biståndsbudgeten och SIDA och till tio procent av donationer.

– Så nu behöver jag er hjälp: Hur samlar vi på bästa sätt in pengar till solidaritetsfonden?

Jonatan Karreskog på Palmecentret är insamlingsansvarig och vill ha deltagarnas tips på hur vi ska få in de tio procenten. Förslag som kommer upp är att ”toppa upp” medlemsavgiften till facket. Daniel Carlstedt från Handels förklarar:

– Säg att jag betalar 666 kr, då kan man betala 670, inte bryr jag mig om att betala 4 kronor mer. Gör alla medlemmar det varje månad blir det väldigt mycket pengar.

Tips: Se Palmecentrets film om sitt 20-åriga arbete här: http://www.youtube.com/watch?v=G58y0Ym-gXw

Text:  Hanna Kriss
Foto: Linda Håkansson