Non profit, inte some profit – uttalande av Ungdomsforum2012

Under Ungdomsforums sista dag antogs följande uttalande:

“På LO-kongressen 2012 togs det beslut om att LO ska verka för att riva upp Lagen om valfrihetssystem (LOV) samt för att offentliga resurser inte ska hamna i privata fickor. Det var efter en lång aktiv debatt som beslutet togs vilken följdes av jubel och glädje från kongressdeltagarna. En non profit princip ska vara gällande i välfärden om LO-förbundens medlemmar får styra samhällsutvecklingen.

Vi, cirka 240 unga LO-medlemmar som i tre dagar nu har samlats på Runö folkhögskola under LO:s ungdomsforum ser att samhällets framtid och välfärdens framtid hänger ihop. En välfärd utan vinstuttag är en ödesfråga för vår generation och de generationer som kommer efter oss. Vill vi ha en samhällsservice som ger bästa möjliga välfärd eller vill vi ha privata riskkapitalister som vill maximera vinsten på medborgarnas bekostnad? Om detta var vi överens redan på LO-kongressen, inga vinstutdelningar i välfärden!

Vi hör tyvärr allt för ofta företrädare från arbetarrörelsen i media försvarar profiter i företag verkande i välfärden. Vi vill påminna LO-styrelsen och resten av arbetarrörelsen om beslutet på LO-kongressen. Det är ett demokratiskt förankrat beslut som representerar medlemmarnas vilja och intressen. Vi ska verka för non profit, inte Some profit i välfärden. Vi unga medlemmar i LO-förbunden har inte glömt det beslut som togs.

Kära LO-styrelsen, glöm det inte ni heller.”

Comments are closed.