Tobias Eriksson, GS-facket

Vad fick dig att engagera dig i facket?
Jag ville vara med och påverka min arbetssituation, därför blev jag engagerad fackligt.

Är det lätt eller svårt att få unga att gå med i just ditt förbund?
Det går lättare att få in dem i facket om man är ute på uppsökande verksamhet och tillfrågar dem, annars är det svårt att få in ungdomarna om de inte får frågan. Det går ju med telefonsamtal men jag är övertygad om att det bästa sättet är att ha en dialog med personerna.

Vilken är den största utmaningen när det gäller medlemsvärvning?
Att nå ut till alla med vårt budskap och tillfråga alla om de vill gå med.

Vilka frågor är viktigast för unga medlemmar i dagsläget?
Arbetstrygghet och bra villkor i anställningen och löner.

Finns det något politiskt beslut som skulle underlätta fackets situation i dag?
Klart det gör. A-kassan är en sådan fråga men även regler och lagar kring bemanningsavtalet. Anställningsformer i våra avtal och lägstalöner är viktiga frågor för unga.

Vad gör ditt förbund för att se till att nyvärvade unga förblir medlemmar?
Vi försöker att erbjuda alla en utbildning så de får veta mer om facket. Dessutom informerar vi om allt som vi har och som ingår i vårt medlemskap.

Ditt bästa medlemsvärvartips?
Det finns inga genvägar för fackligt arbete, utan det bästa tipset är att man är ute på arbetsplatserna och möter medlemmar och blivande medlemmar på plats.

Din fackliga förebild?
Jimmy Hoffa.