Solweig Larsson, Livs

Foto: Linda HåkanssonVad fick dig att engagera dig i facket?
Alla på arbetsplatsen erbjöds att gå en medlemsutbildning och de flesta deltog. Jag fick gå när det blev ett uppsamlingsheat så det dröjde lite. Kursen gav mig insikt om varför facket var viktigt. Vi hade inte diskuterat den frågan i samband med att jag gick med i facket – alla var med, det ifrågasattes inte…
I samband med förändring av arbetsorganisation fick jag lära mig ett nytt arbetsområde. Eftersom det var mycket att komma ihåg gjorde jag noggranna anteckningar. Under denna period närmade sig årsmötet och valberedningens sammankallande gick förbi, stannade till och tyckte att jag som skrev så mycket kanske kunde tänka mig att bli ordförande. Han som var ville sluta. Efter diskussion hemma beslutade jag mig för att testa.

Är det lätt eller svårt att få unga att gå med i just ditt förbund?
Både och. Det viktiga är att ställa frågan till alla, först då vet vi om de unga vill gå med och varför inte om de väljer att stå utanför.

Vilken är den största utmaningen när det gäller medlemsvärvning?
Få med de som är visstidsanställda och de som har få arbetstimmar per vecka.

Vilka frågor är viktigast för unga medlemmar i dagsläget?
Samma frågor som för övriga medlemmar, en säker och trygg anställning med en lön som det går att leva på och som gör det möjligt att planera för framtiden.

Finns det något politiskt beslut som skulle underlätta fackets situation i dag?
En förändring av a-kassan skulle inte sitta fel. Utländska företag som verkar i Sverige ska följa de regelverk som finns här vilket inkluderar tecknande av kollektivavtal så det blir lika lön för lika arbete.

Vad gör ditt förbund för att se till att nyvärvade unga förblir medlemmar?
Ser till att vi har facklig närvaro på arbetsplatsen.

Ditt bästa medlemsvärvartips?
Ställ frågan om medlemskap. Gör det inte krångligare än det är – gå till dig själv så får du argument till varför det är så viktigt att vara medlem i facket.

Din fackliga förebild?
Har ingen speciell. Känner stor respekt för alla fackliga företrädare som på olika sätt, och under olika förutsättningar, kämpar för allas rätt att organisera sig fackligt.