Niklas Holmqvist, Målarna

Foto: Linda HåkanssonVad fick dig att engagera dig i facket?
Jag blev värvad på min arbetsplats, till en facklig ungdomskurs. De lyckades rekrytera mig på det enkla sättet att behandla mig som en viktig resurs. Jag var arg på facket och arbetsgivaren. De använde min ilska i diskussion om facklig utbildning. Jag anmälde mig för att ”snacka facket tillrätta”. Väl på den fackliga utbildningen förstod jag att det var bristen på kunskaper om fack och samhälle som gjorde att jag lät arbetsgivaren ha makten över mig, på grund av bristande kunskap om kollektivavtal samt lag, mina rättigheter/skyldigheter. Efter det vart jag helt såld på den fackliga idén och sättet vi tillsammans kan jämna maktbalansen mellan arbete och kapital.

Är det lätt eller svårt att få unga att gå med i just ditt förbund?
Jag upplever att det går att värva unga vuxna till facket oavsett organisationstillhörighet. Det som krävs är att lägga den tid det behövs när värvning är aktuellt. En person kanske kräver ett antal samtal, lyssningar innan de går med. Det dagliga samtalet är vår möjlighet. Vi behöver samtala med våra kamrater och det gör vi bäst på arbetsplatsen, i kollektivtrafiken, i vänskapskretsen, bland grannar osv. Fackets paradgren är att vara bland det arbetande folket. Förlorar vi det, förlorar vi styrkan.

Vilken är den största utmaningen när det gäller medlemsvärvning?
Lyssna och var ett stöd för dem vi pratar med är enormt viktigt. Ibland krävs det också att vi driver frågor mer proaktivt. Vi behöver vara den där kamporganisationen som vi ofta refererar till. Många upplever att fackförbunden inte driver frågor som ligger i osäkerhetssonen. Ta en ordentlig dialog innan vi driver frågan med målet att alla berörda är medvetna om eventuella utgångar. Sedan är det bara att kämpa. Vi arbetare brukar inte ge upp. Vi brukar lösa det mesta. Kolla bara på arbetsplatserna. Arbetare gör allt för att verksamheten ska fungera. Tänk på att det är samma skrot och korn som är facket. Skulle vi förlora fajten – gör politik av det. Få folk att stå upp för frågan.

Vilka frågor är viktigast för unga medlemmar i dagsläget?
Arbeten där heltid är en rättighet, deltid en möjlighet. Bostäder att hyra till rimlig månadskostnad och så vidare.

Finns det något politiskt beslut som skulle underlätta fackets situation i dag?
Fackets styrka ligger i att medlemmarna engagerar sig på arbetsplatsen och i samhället. Görs inte det, kommer inget politiskt beslut stärka arbetarkollektivet. Förändring kräver engagemang och det är det som gjort att arbetarna stärkt sin roll i samhället. Fortsätt att engagera er annars gör någon annan det och de kommer förändra samhället dit de vill. Kolla exempelvis hur samhället idag utvecklar sig mer mot egoism. Det är få som vill ha denna utveckling (som jag träffar i alla fall), trots det fortsätter utvecklingen mot det hållet.

Vad gör ditt förbund för att se till att nyvärvade unga förblir medlemmar?
Arbetsplatsbesök, skolinformation, fackliga utbildningar, ungdomsgrupper, olika aktiviteter, Facebook samt annan media.

Ditt bästa medlemsvärvartips?
Lyssna på individen. Leverera inte svar som leder till att personen måste agera utan att veta hur. Exempel: ”Det är bara säga till chefen att du ska ha det. Det står nämligen i kollektivavtalet!” Bara i den meningen är det inbyggt en hel del faktorer som gör att den enskilda individen fastnar i ett nolläge. Vi ska vara stöd för våra arbetskamrater så att de känner styrka. Även fast det krävs ett antal timmar. Tänk det fackliga löftet. Tillsammans är vi starka!

Din fackliga förebild?
Alla fackligt engagerade människor.