Lisa Björck, Kommunal

Vad fick dig att engagera dig i facket?
När jag jobbade på en bensinstation i Uppsala fick vi besök av två fackligt aktiva som berättade att man kunde få bättre villkor genom att engagera sig i facket. Det tyckte jag lät bra och viktigt.

Är det lätt eller svårt att få unga att gå med i just ditt förbund?
Det är min bestämda uppfattning och erfarenhet att det är lätt att organisera unga – men att vi har slarvat med att prioritera det jobbet inom fackföreningsrörelsen. För att lyckas organisera fler unga och visstidsanställda måste vi vara en relevant kraft på deras arbetsplatser. Därför initierar Kommunal nu ett strategiskt arbete med organisering på utvalda privata arbetsplatser. Det syftar till att få igång aktivitet och engagemang för bättre villkor på arbetsplatserna. Vi hoppas kunna organisera många unga genom detta arbete.

Vilken är den största utmaningen när det gäller medlemsvärvning?
Den största utmaningen ligger i att gå från ord till handling och verkligen prioritera organiserings- och värvningsarbete. Det räcker inte att prata, vi måste även göra jobbet.  Det är helt logiskt att prioritera organisering högt. För i kategorin bästa försäkringsbolag eller juristbyrå finns det konkurrens – men det finns ingen idé som är bättre för att ge anställda mer makt än att de organiserar sig.

Vilka frågor är viktigast för unga medlemmar i dagsläget?
Att de organiserar sig. Det är enda sättet de kan få mer makt och slippa bli utnyttjade. Utnyttjandet handlar ofta om att inte veta från en dag till nästa när man ska jobba, eller för den delen hur mycket lön man ska få ut varje månad. Den här stora flexibiliteten för arbetsgivarna innebär en stor ofrihet för de unga som inte kan planera sina liv.

Finns det något politiskt beslut som skulle underlätta fackets situation i dag?
Det finns en mängd sådana beslut, men vi måste lyckas organisera medlemmar oavsett politiskt klimat. Vi bör vara så bra på att organisera medlemmar att det inte spelar någon roll vem som har den politiska makten, eller hur arbetsmarknaden ser ut. Det är en mycket mer framgångsrik väg att fokusera på det än att skriva önskelistor om politiska beslut.  För även om vi har många och aktiva medlemmar så kommer vi inte bara bli starkare mot arbetsgivarna – utan även få en starkare röst mot politiska partier.

Ditt bästa medlemsvärvartips?
Att se till att facket är en relevant kraft för förbättring av arbetsvillkor.

Din fackliga förebild?
Mary Kay Henry, ordförande för det amerikanska facket SEIU. En tuff facklig ledare som vågat ta modiga beslut om att prioritera organisering först. Detta mod har lett till att fackförbundet haft stora framgångar, trots det hårda anti-fackliga klimatet i USA. Och det är verkligen något att inspireras  av.