Jarmo Kusmin, Fastighetsanställdas förbund

Vad fick dig att engagera dig i facket?
Mina arbetskamrater på Sandvikenhus övertalade mig att delta på en Facklig grundutbildning. Gemenskapen med andra yrkesaktiva och förståelsen för vad vi tillsammans verkligen kunde åstadkomma på arbetsplatsen var det som gjorde att jag engagerade mig i facket.

 

Är det lätt eller svårt att få unga att gå med i just ditt förbund?
Det är varken lättare eller svårare för unga att gå med i Fastighets. Det svåraste är att få till stånd själva samtalet om att vara medlem i facket. När vi väl lyckas ta det fackliga samtalet med anställda är det lättare att bli både medlem och aktiv i förbundet.

Vilken är den största utmaningen när det gäller medlemsvärvning?
Att vara ute på arbetsplatserna i större utsträckning, lyssna på vad anställda vill och förklara vad vi tillsammans kan göra för att utveckla våra arbetsförhållanden. Vi som förbund måste också någon gång gå från ord till handling och på allvar prioritera arbetet med att bygga organisation och då klarar vi enklare medlemsvärvningen.  Alla nyanställda, oavsett anställningsform, måste få en hyfsad omedelbar kontakt med fackliga företrädare. På motsvarande vis ska skolelever mötas av engagerade fackliga företrädare som förklarar vikten av att alla som arbetar ska vara medlemmar i facket.

Vilka frågor är viktigast för unga medlemmar i dagsläget?
Ett tryggt arbete, vettig bostad och möjligheter till goda fritidsaktiviteter. Trygghet i form av en anställning som gör att det går att planera för framtiden. Möjligheter att hyra sig en god bostad till en rimlig hyra. Möjligheter till varierande och utvecklande fritidsaktiviteter.

Finns det något politiskt beslut som skulle underlätta fackets situation i dag?
Det finns flera politiska beslut som den borgerliga regeringen har fattat med uppenbar avsikt att försvaga fackföreningsrörelsen, oavsett vad de sagt utåt.
Det ska finnas avdragsrätt för inbetald fackföreningsavgift och a-kasseavgift. Förändra a-kassan genom att sänka avgifterna, höja ersättningsnivån till 80 procent och förbättra villkoren så att fler kan komma med i systemet. Rätt till heltidsanställning och bygg fler bostäder.

Vad gör ditt förbund för att se till att nyvärvade unga förblir medlemmar?
Vår ambition är att alla nyvärvade såväl unga som äldre erbjuds att gå en medlemsutbildning. Det ökar möjligheterna att fler förstår meningen med föreningen och aktiverar sig i förbundet.

Ditt bästa medlemsvärvartips?
Ta det fackliga samtalet vid alla givna tillfällen när du möter anställda. Det fackliga samtalet kan vara att lyssna på den som du möter och med det som utgångspunkt resonera om vad vi tillsammans kan göra i facket för att förbättra våra villkor på arbetet och i samhället. Förklara varför du själv är medlem i förbundet och genom din egen övertygelse är du trovärdig som medlemsvärvare.

Din fackliga förebild?
I den mån jag nu har fackliga förebilder är det mötet med fackliga kamrater som har inspirerat mig till engagemang.