Irith Blum, HRF

Vad fick dig att engagera dig i facket?
Jag gick en facklig ungdomsutbildning, fick klart för mig sammanhanget och inblick i arbetarrörelsens historia. Jag gick en studiecirkel, ”Medlemsutbildning med vårt kollektivavtal” (Kommunal). Fick klart för mig att jag inte hade fått ut det jag hade rätt till. Gick till lönekontoret, hon svarade mig att det fick jag hålla reda på själv. Förstod där och då hur viktigt det är att vi alla medlemmar är insatta i våra avtal. ”Facket” kan aldrig gissa sig till att jag har fått fel lön eller att det pågår något annat fel på min arbetsplats. Att facket är vi! På den vägen är det.

Är det lätt eller svårt att få unga att gå med i just ditt förbund?
Både och, många hos oss säger att de är bara tillfälligt i våra branscher. Visst är det så, men det har också blivit en sanning som gör att vi inte frågar.

Vilken är den största utmaningen när det gäller medlemsvärvning?
Jag är övertygad om att kan vi bara möta dem där de är och förklara utifrån dem själva varför det är viktigt att de är med, så skulle vi kunna rekrytera fler. Men då måste vi bestämma oss för att det inte är en sanning att unga inte vill. Och att unga inte är intresserade av vår idé och solidaritet.

Vilka frågor är viktigast för unga medlemmar i dagsläget?
Att få en fast heltidsanställning (om så önskas), schysta villkor. Så att även de unga tillåts bli vuxna, och till exempel kunna skaffa sig en bostad utan att be föräldrarna om att bli borgenärer. Kunna få en hyresrätt över huvud taget.

Finns det något politiskt beslut som skulle underlätta fackets situation i dag?
Se ovan. Ta bort lättnaderna för arbetsgivaren i form av lägre arbetsgivaravgifter för de under 26 år. Detta leder bara till att de som fyller 26 åker ut och att de ständigt får gå på ingångslöner.

Vad gör ditt förbund för att se till att nyvärvade unga förblir medlemmar?
Detsamma som vi gör för alla medlemmar, öka medlemskapets värde. Till exempel genom att erbjuda utbildningar, bygga facklig närvaro på arbetsplatsen, bilda lokala ungdomskommittéer.

Ditt bästa medlemsvärvartips?
Bli idébärare av de argument du använder. Alltså, använd din historia, varför är du med. Var trovärdig!

Din fackliga förebild?
Har inga, om jag hade vore det någon eller några av alla fackliga företrädare ute på arbetsplatserna som jag har träffat genom åren.