Erik Dullbo, IF Metall

Vad fick dig att engagera dig i facket?
Orättvisan på arbetsplatsen och i samhället. Snabbt såg jag att det fanns ett generationsgap i organisationen och det blev inkörsporten till mitt engagemang i ungdomsfrågor. Stärka facket för och i framtiden.

Är det lätt eller svårt att få unga att gå med i just ditt förbund?
Jag tror problemet ligger i att vi inte pratar med dem. Vi måste bli bättre på att vara ute och prata med kamraterna ute på arbetsplatserna. Så länge vi får möjligheten att prata med unga arbetare så är det inga problem. Kampen består i att ge alla möjligheten att få ta del av facklig information.

Vilken är den största utmaningen när det gäller medlemsvärvning?
Skolinformation, introduktion och att ta samtalet. Dessa tre utmaningar går hand i hand. Man måste ta hand om alla tre för att få ett genomslag.

– Skolinformationen för att dialogen om facket växer på väldigt få platser i samhället. Ger vi skolungdomar möjligheten att få ta del av skolinformation så ger vi ett verktyg som gör att dom kan få ett större inflytande i sina egna liv men också i samhället.

– Introduktionen på arbetsplatsen för att få en kontakt med den verkliga fackföreningsrörelsen, få möjligheten att träffa sina representanter och ta del av utbildningar. Sätta teori till praktik.

– Ta samtalet för att man ska få möjligheten att aktivera sig i fackföreningsrörelsen eller bara göra sin röst hörd och känna sig som en del av en rörelse.

Detta måste fungera för att vi ska få en stark och aktiv rörelse. Ungdomsverksamheten är framtiden och att få in den i den ordinarie verksamheten är ett måste.

Vilka frågor är viktigast för unga medlemmar i dagsläget?
Den viktigaste frågan i fackföreningsrörelsen är trygghet och kommer fortsätta vara det i vilken ålder du än befinner dig i. Trygghet kan dock vara olika saker för olika människor och för unga i dag så handlar det om jobb och anställningsformer. Möjligheten att få jobb och att få behålla det är nog det som prioriteras hos de flesta unga som tillhör LO´s kollektiv.

Finns det något politiskt beslut som skulle underlätta fackets situation i dag?
Att regeringen tar beslutet att avgå.

Vad gör ditt förbund för att se till att nyvärvade unga förblir medlemmar?
Vi håller på med ett att ta fram utbildningar som är riktade till ungdomar för att hjälpa till i livet med alla situationer som man hamnar från det att man som 16-åring börjar skolan tills det att man är 30 år. Organiserar och aktiverar ungdomsverksamheten i hela Sverige på ett nytt sätt. Slutresultatet ska bli att unga IF Metallare ska aktivera sig mer.

Ditt bästa medlemsvärvartips?
Gå igenom verktygslådan, visa vilken plats facket har i samhället och i deras liv.

Din fackliga förebild?
Klubbordförande på min arbetsplats i Umeå, GE Healthcare.