Daniel Carlstedt, Handels

Foto: Linda HåkanssonVad fick dig att engagera dig i facket?
Övertygelsen om att det är mycket lättare att förbättra arbetsvillkoren och lönen tillsammans med sina kollegor än ensam.

Är det lätt eller svårt att få unga att gå med i just ditt förbund?
Både och. I och med att vi infört en ny lägre medlemsavgift för visstidsanställda och studenter som jobbar extra där man bara betalar 110 kronor i månaden för att vara med om man tjänar under 8000 kronor har det blivit lättare att få med dem som tjänar minst och har otrygga anställningar. Samtidigt kan det ibland vara svårt att få med unga som inte vet om de kommer att jobba kvar inom vår bransch så länge.

Vilken är den största utmaningen när det gäller medlemsvärvning?
Att nå ut till alla unga människor som jobbar få timmar och på väldigt olika tider för att berätta vad facket är och ställa frågan om de vill vara med. Samt att se till att vi besöker alla gymnasieklasser och redan där informerar om vikten av ett fackligt medlemskap och hur viktigt det är för att vi ska kunna få till starka kollektivavtal med bra löner och anställningsvillkor.

Vilka frågor är viktigast för unga medlemmar i dagsläget?
Trygga jobb, det vill säga en begränsning av osäkra anställningar, samt fler fasta timmar på anställningskontraktet.

Finns det något politiskt beslut som skulle underlätta fackets situation i dag?
Avskaffa anställningsformen allmän visstidsanställning som gör att man idag kan vara anställd från dag till dag utan några fasta timmar på sitt anställningskontrakt. Detta gör att många unga tvingas  sitta hemma och vänta på att arbetsgivaren ska ringa eller skicka sms om att de får komma in och jobba, för att de ska kunna försörja sig.

Vad gör ditt förbund för att se till att nyvärvade unga förblir medlemmar?
Vi försöker kontakta så många av våra unga medlemmar som möjligt och erbjuda dem att gå fackliga kurser för att få mer insikt om vad facket är och gör samt hur viktiga de som medlemmar är för fackets styrka.

Ditt bästa medlemsvärvartips?
Fokusera på kollektivavtalet och att det är viktigt att vi är många för att få till kollektivavtal som ger oss högre löner och bättre anställningsvillkor. Se till att alltid ställa frågan till de unga oorganiserade som du träffar.

Din fackliga förebild?
Mina kompisar i APL i Filippinerna som trots att det är svårt att organisera sig och att de motarbetas både av politiker och arbetsgivare kämpar på för att värva fler fackliga medlemmar. Allt för att bygga en facklig och politisk styrka som ska leda till tryggare jobb, högre löner och bättre livsvillkor för filippinska arbetare.