Alexander Lindholm, Seko

Foto: Linda HåkanssonVad fick dig att engagera dig i facket?
Vi hade många knepiga schemaläggningar i den butik jag arbetar i. Jag var ofta irriterad på chefen och på att mina kollegor inte tog fajten och sade ifrån. Så jag ringde till SEKO och sade att jag ville bli medlem och aktiv.

Är det lätt eller svårt att få unga att gå med i just ditt förbund?
Vi består av nio olika branscher och villkoren kan variera ganska mycket mellan dessa men generellt är det inte svårare att värva unga till SEKO än till andra förbund, kanske till och med lättare. Vårt introduktionsmedlemskap för 50 kronor/månaden är en bra inkörsport.

Vilken är den största utmaningen när det gäller medlemsvärvning?
Att få alla förtroendevalda att ställa frågan när det kommer nya till arbetsplatsen. Alla ska värvas och alla ska få frågan, om man så är tillsvidareanställd eller bara jobbar några timmar då och då, vi står upp för alla medlemmar.

Vilka frågor är viktigast för unga medlemmar i dagsläget?
Att arbeta mot otrygga anställningar.

Finns det något politiskt beslut som skulle underlätta fackets situation i dag?
A-kasseavgiften skulle behöva sänkas, vi finansierade systemet redan 2006 och regeringen skulle aldrig ha behövt höja den egentligen, det var en åtgärd som bara hade till syfte att pressa till fackets medlemsantal och våra löneanspråk. Precis som borttagandet av avdragsrätten för fack- och a-kasseavgiften. Sen skulle vi behöva riva upp EU:s utstationeringsdirektiv och garantera att det på svensk arbetsmarknad ska gälla svenska kollektivavtal. Då hade vi kommit en bit på rätt väg.

Vad gör ditt förbund för att se till att nyvärvade unga förblir medlemmar?
Vi försöker skicka alla på LO:s ungdomsutbildningar för att de ska få en ökad känsla för hur fackföreningsrörelsen arbetar och vi försöker aktivera dem.

Ditt bästa medlemsvärvartips?
Ställ frågan.

Din fackliga förebild?
Jag har ingen facklig förebild, det skulle kanske vara några av de som gick längst fram i leden när vi demonstrerat för allmän och lika rösträtt eller när vi mötte kulorna i Ådalen.